Norberg - låt dig överraskas

Del av Myntgatan avstängd

I samband med vägarbeten på Myntgatan i centrala Norberg kommer vägen att vara avstängd mellan den 22 augusti och 30 september.

Inom avstängt område är motorfordonstrafik förbjuden helt. Förbud mot motorfordonstrafik gäller ej fordon med tillstånd.

Vill du veta mer?
Kontakta gatuavdelningen på Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, telefon 0223-441 58.