Norberg - låt dig överraskas

Nedåt i rankingen i årets företagsklimat

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på företagarnas attityder till kommunen, bland annat i fråga om service, upphandlingar och tillgång till kompetens. I årets lista hamnar Norbergs kommun på plats 289 av landets 290 kommuner.

Hur är företagsklimatet i Norberg?

– Svenskt Näringslivs enkät är naturligtvis inte svaret på hur företagsklimatet är i Norberg. Men det är i alla fall en indikation på vad som vi från kommunens sida kan jobba med. Vi backar och ligger nu på plats 289 av 290. Det är så klart inte kul. Det som däremot är kul är att det går bra för flertalet av de företag som verkar i Norberg. Nettomarginalen är exempelvis högre än snittet i landet, företagen har anställt mer personal, omsätter mer för varje år och tog i fjol ut betydligt större utdelningar än året innan, säger Daniel Magnusson, näringslivs- och besöksnäringschef i Norbergs kommun.

Varför hamnar Norberg långt ned rankingen om företagen går bra?

– Undersökningen är bred i många områden och vi som liten kommun har svårt att tillgodose allt. Samtidigt är den en indikation på att vi inte lever upp till företagarnas förväntningar. Det är ingen överraskning att vi hamnar långt ned då vi redan i våras tog del av enkäten med företagare som gjordes i vintras. Där såg vi att vi tappade placeringar.

– Jag tror att dialog med företagen är jätteviktig för att få en positiv trend. Nu när vi inte längre har näringslivsfrågorna tillsammans med Fagersta tror jag det skapats en förväntan som tar tid att motsvara. Oftast vid en förändring så blir det en tillfällig tillbakagång innan kurvan kan vända uppåt. Jag har jobbat sen februari och vi är en liten sektor där bara viss del av min tid kunnat ägnas åt näringslivsarbete. Jag tycker ändå att vi med våra förutsättningar gjort en del bra åtgärder, även om det finns mer att göra. Vi ser att vi behöver mer resurser till näringslivet och därför anställer vi nu en förenings- och näringslivsutvecklare. Dessutom har vi nyligen anställt en projektledare för besöksnäringen. Det ger oss bättre förutsättningar att att träffa och samverka med företagare, säger Magnusson.

Var hittar vi Norberg i nästa års ranking?

– Det är ju såklart svårt att svara på. Vi hade en näringslivspromenad tillsammans med Svenskt Näringsliv förra veckan med företagare, politiker och tjänstemän. Det blev bra dialoger och företagarna är i huvudsak positiva och har egentligen inget de skulle vilja ändra på. Detsamma gäller under de företagbesök jag gjort under året. Man hade såklart önskat att det speglades i enkäten. Nu är det endast 39% av de tillfrågade företagen som svarat, och det är ju deras utmaningar man vill komma åt. Gör vi det så tror jag vi har goda förutsättningar att klättra på rankningen och ambitionen nu är att ta kliv uppåt varje år.

– Med tanke på hur många och duktiga företagare vi har i kommunen så har vi definitivt potential att ligga på övre halvan av rankingen på sikt. Men det viktigaste är såklart inte vart vi ligger på rankingen, den finns på gott och ont, det viktigaste är att det går bra för företagen och att de utvecklas positivt från år till år. Vi fortsätter jobba på med att hela kommunen, politiker och tjänstemän är införstådda i vikten av att ha nöjda och framgångsrika företagare. För går företagen bra, då går kommunen bra, avslutar Magnusson.

Företagsrankingen och statistik över alla enkätfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster