Norberg - låt dig överraskas

Väntjänsten i Norberg behöver volontärer!

Vi söker därför dig som har någon timme över och vill vara en medmänniska som stödjer och underlättar för äldre personer.

Det kan innebära exempelvis besök i hemmet, telefonkontakt, följeslagare vid läkarbesök eller vad ni gemensamt kommer fram till.
Som frivillig får du introduktion till uppdraget, utbildning samt information och regelbundna träffar med andra frivilligarbetare. Du får dessutom känna dig behövd och uppskattad!

Alla inom Väntjänsten har tystnadslöfte.
Väntjänsten drivs i samverkan mellan Norbergs kommun och Norberg-Karbennings församling.

Vill du vara med?

Om du har frågor och funderingar kontakta:
Norbergs kommun Norberg-Karbennings församling

Lena Bergman Raili Karling Forss
Områdeschef Diakon
0223-29115 0223-29811