Norberg - låt dig överraskas

Samråd "Utvecklingsplan för Prostudden och Västra centrum", Norbergs kommun.

Samrådet pågår från 9 november till 3 december 2017. Planförslag och redogörelse för medborgardialogen finns på biblioteket i Norberg.