Norberg - låt dig överraskas

Ny telefontid biståndshandläggarna i Norbergs kommun

Biståndshandläggarna har ny telefontid från och med 171201.

From 2017-12-01 är telefontiden mellan 08.30 -09-30.