Norberg - låt dig överraskas

Hej företagare. Nu har Svenskt näringsliv skickat ut sin enkät om det lokala företagsklimatet.

Vi på Norbergs kommun hoppas på hög svarsfrekvens i år och hoppas därför att du som fått enkäten tar dig tid att svara.

Läs mer om enkäten på: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/70-000-foretagare-far-enkat-om-foretagsklimat_692254.htmllänk till annan webbplats

Vi önskar dig ett gott företagarår!
Daniel Magnusson,
Näringslivs- och besöksnäringschef