Norberg - låt dig överraskas

Är du intresserad av fiberuppkoppling?

Läs mer om kommunens satsning på fiber.

Norra Västmanlands Fiber Ekonomisk Förening bildades under 2016. Föreningen bildades för att arbeta med utbyggnad och drift av fibernät, bland fastigheter i Norra Västmanland.

Föreningens syfte och mål är att underlätta för alla fastighetsägare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ansluta sin fastighet till fibernätet för att få tillgång till moderna kommunikations- och informationskanaler. I driftsfas skall föreningen aktivt arbeta med att bevaka medlemmarnas både kort- och långsiktiga intressen vad avser teknik, leverantörer, avtal etc.

Du kan läsa mer på föreningens hemsida!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om kommunens satsning på fiber här!