Norberg - låt dig överraskas

Tallens förskola

Förskolan Tallen

Tallens förskola ligger i f.d. Kärrgruvans skola, ca 3 km från Norbergs centrum. 
Förskolan omges av skog där det finns mycket spännande att undersöka...

Förskolan har fyra avdelningar:
Enen
Granbarret
Kotten
Stubben

Bild från förskolan Tallens gård

Bild från förskolan Tallens gård