Norberg - låt dig överraskas

Tallens förskola

Förskolan Tallen

Tallens förskola ligger på bottenplanet och mellanplanet i f.d. Kärrgruvans skola, ca 3 km från Norbergs centrum. 
Förskolan omges av skog där det finns mycket spännande att undersöka...

Förskolan har tre avdelningar:
Enen
Granbarret
Kotten

Bild från förskolan Tallens gård

Bild från förskolan Tallens gård