Norberg - låt dig överraskas

Grundskolor

I vacker bergslagsbygd med spännande historia erbjuder vi skolor med den lilla kommunens alla fördelar.
Våra barn och elever ges under trygga former möjlighet till en god kunskapsgrund för att kunna möta framtidens samhälle, oberoende av om det är på den egna hemorten eller om man väljer att söka sig ut i världen.

Norbergs förskolor och skolor har antagit en vision:

Det hänger på mig och jag kan göra något åt det.
Jag, vi, tillsammans i det livslånga lärandet
.

Med den visionen vill vi påtala allas ansvar, förskolans och skolans samt barnets och elevens, helst även vårdnadshavarens ansvar. Vi har alla har ett ansvar att göra vårt bästa. Men samtidigt så står vi tillsammans i det livslånga lärandet. Vi lämnar inget barn eller elev utan det stöd och hjälp han/hon behöver.

I våra skolor är helheten en självklarhet. Näringsriktig och god mat såväl som bra miljö och engagerad personal ger förutsättningar för kunskapsinhämtande.

Att våra barn och elever tror på sig själva, känner tillförsikt och nyfikenhet ger goda möjligheter att i samverkan med andra människor skapa sin egen framtid.

I Norberg finns det två grundskolor, Källskolan med förskoleklass-årskurs 3 samt Centralskolan, årskurs 4-9.

Du hittar mer information kring skolorna i menyn till vänster.

Relaterad information