Norberg - låt dig överraskas

Klasser och personal

 all personal har för- och efternamn samt @edu.norberg.se

4A

 Jennie Hultebring Ståhl

jennie.hultebring.stahl@

4B

 William Wyatt

william.wyatt@

4C

Satu Lamminniemi

satu.lamminniemi@
5A

Hugo Norberg

hugo.norberg@

5B

Robin Lehto

Lisa Karlsson

robin.lehto@

lisa.karlsson@

5C

Irene Carlsen

Ulf Johansson

Mia Ekström

irene.carlsen@

ulf.johansson@

maria.ekstrom@
6A

 Mattias Lundin

mattias.lundin@

6B

 Ulf Strömbäck

ulf.stromback@

6C

 Carina Bergman

carina.bergman@
7A

Nieke Löfgren Wijnands

Elin Nykvist Hedström

nieke.lofgren.wijnands@

elin.nykvist.hedstrom@

7B

Anna-Carin Kempe
 Madde Murray

anna-carin.kempe@

Marie-Louise.murray@

7C

 Mattias Björlestrand

Per Findahl

mattias.bjorlestrand@

per.findahl@
8A

Marcus Tiger

Anna Maria Mikkonen

marcus.tiger@

anna-maria.mikkonen@

8B

Birgitta Wanberg

Gunilla Lindberg

birgitta.wanberg@

gunilla.lindberg@
9A

 Owe Löwdahl
 Tina Löwdahl

owe.lowdahl@
tina.lowdahl@

9B

 Mikael Koivunen
 Rickard Carlsson

mikael.koivunen@
rickard.karlsson@

9C

 Karin Koppari
 Anders Mattsson

karin.koppari@
anders.mattsson@

 

Text