Norberg - låt dig överraskas

Förskoleklass

På Källskolan har vi fyra förskoleklasser Källan, Regnbågen, Önskebrunnen och Källgården.

Förskoleklassens elever går i skolan mellan kl 8.00-13.45. Förskoleklassen är en egen skolform och det första steget i grundskolan.
I förskoleklassen arbetar vi med skolförberedande uppgifter, skapande och lek. Stor vikt läggs på socialt samspel.

Föräldrars/vårdnadshavares delaktighet, intresse och engagemang är av stor betydelse.

I vår verksamhet stimuleras eleverna till att vilja lära sig och att växa med sina uppgifter.

Eleven möts med respekt både för sin person och sitt arbete. De elever som går i förskoleklass och som behöver fritidshemsverksamhet har sin placering på "Lilla" fritids på eftermiddagen.
På morgonen och sen eftermiddag samverkar vi med "Stora" fritids.

Vi som arbetar i förskoleklass är:
Källan: Laila Backman och Birgitta Gustafsson
Regnbågen: Anita Strandberg-Rova och Eva Nilsson
Önskebrunnen: Marianne Widar och Annica Nähr Pettersson
Källgården: Siv-Therese Angelo och Catrine Behrens Löfgren