Norberg - låt dig överraskas

Skolskjuts

 Norbergs kommun har avtal med kollektivtrafikmyndigheten Västmanland (KTM) som ansvarar för skolskjutsarna i kommunen.

KTM ansvarar planering och genomförande av skolskjutsarna.

Skolskjutsarna kommer i största utsträckning att bedrivas med linjetrafik. Detta ger en möjlighet för elever som ej beviljats skolskjuts att köpa biljett enligt VL:s ordinarie taxa.

Skollagen 10 kap 32 §
"Elever i grundskola med offentlig huvudman har
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem
till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet."


Skolskjuts i Norbergs kommun beviljas enligt skollagen och kommunens riktlinjer för skolskjuts. (se länk till höger).

Ansökan om skolskjuts görs på www.skolkort.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts efter ansökan om villkoren för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.
(Ansökan finns som länk till höger)

Resor till och från fritidsverksamhet beviljas ej.

Enligt skollagen 28 kap 5§ 5 punkten får beslut angående skolskjuts överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Överklagan skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 25
73821 Norberg

Relaterad information