Norberg - låt dig överraskas

Avfall och renhållning

I Norberg och Fagersta ansvarar Vafab Miljö AB för renhållningen sedan den 1 april 2015. Även insamling av hushållsavfall sköts av Vafab i egen regi. Kundadministrationen med fakturering sköts av NVK på uppdrag av Vafab.

Sopsortering

I båda kommunerna delas hushållsavfallet i komposterbart avfall och restavfall i bruna respektive gröna kärl. För tidningar, förpackningar, batterier, farligt avfall med mera gäller särskild insamling vid återvinningsstationerna. Beträffande papper i Fagersta insamlas detta även vid fastighetsinfart genom en idrottsförening. Vår strävan är att minska mängden restavfall genom bättre källsortering av hushållsavfallet.

Undantag från den ordinarie sophämtningen, som exempelvis gemensam sopbehållare, förlängt hämtningsintervall eller befrielse från sophämtning, hanteras lika i Fagersta och Norberg. Vem som prövar vad framgår av respektive renhållningsordning samt av ansökningsblanketterna på sidan om respektive kommuns taxa.

Avfallsportal

Förutom informationen till höger kan du även läsa mer om sopsortering på Sveriges avfallsportal Sopor.nulänk till annan webbplats. Där får du ytterligare information om hur du sorterar avfall, varför det ska sorteras och vad som händer med soporna.

Sorteringsguide

VafabMiljö, som har hand om Återbruken i Fagersta och Norbergs kommun, har en sorteringsguide. Du kan också ta hjälp av mobilen och via app till Iphone eller Android hitta information om hur du sorterar avfall, adress till närmaste återvinningsstation med mera.