Norberg - låt dig överraskas

Energi och klimat

Dina val har betydelse! Genom att välja hur mycket energi och vilken energi du använder så kan du påverka hur miljövänlig du är.

Energi används till att...

  • ...värma ditt hus
  • ...hålla en lampa tänd
  • ...tillverka varor
  • ...och köra bil

Energirådgivningen som finansieras via statliga medel får inte omfatta energibesiktningar eller vända sig till kommunens egna förvaltningar eller bolag. Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommun samarbetar om tjänsten energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivningen ger objektiv information och rådgivning om energi- och klimatfrågor. De samordnar och kompletterar den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer.

Du kan få hjälp med genomgång av din egen och familjens energisituation, val av värmesystem, energispartips, information om bidrag med mera. Vi arbetar med hushåll, företag och föreningar. Vår uppgift är att arbeta för att:

  • minska användningen av direktverkande el och olja för uppvärmning
  • minska användningen av fossila bränslen till transporter
  • effektivisera elanvändningen
  • öka andelen el och värme från förnybara energikällor

All rådgivning är opartisk och kostnadsfri!

Vett & Watt

Ett sätt att lära sig hur man kan minska sin energiförbrukning är att gå en Vett & Watt-cirkel. Fagersta och Norberg är båda medlemmar i Förbundet Agenda 21 som har tagit fram Vett & Watt. Det är också Förbundet Agenda 21 som ger ut tidningen gröna draken.

EcoDriving

EcoDriving eller sparsam körning är ett sätt att köra bränslesnålt. Det innebär att körsättet både sparar på miljön och ekonomin. Fagersta kommun, Norbergs kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har utbildat sin personal i EcoDriving.

Relaterad information