Norberg - låt dig överraskas

Norberg 2025

I Norberg finns det en vision om framtiden för vår kommun. Visionen gör avtryck i kommunens mål och i våra styrdokument som används för att leda våra verksamheter mot framtiden.

Vision 2025

"Norberg - den växande kommunen som är tillgänglig, trygg och utvecklande för alla. Mångfald är den självklara drivkraften för tillväxt och hållbar utveckling."

Relaterad information