Norberg - låt dig överraskas

Försäkringar

IF Skadeförsäkring är kommunens försäkringsgivare av kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskolebarn och skolbarn.

Skadeanmälan skall göras skriftligt till If Skadeförsäkringlänk till annan webbplats, även om några kostnader inte uppstått. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.