Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är också kommunalråd och är den enda heltidsarvoderade politikern.

Kommunstyrelsens uppdrag:

  • leda och samordna allt arbete inom kommunen
  • ansvara för kommunens ekonomi

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Åsa Eriksson (S)
Telefon: 0223-292 80
Skicka e-post till Åsa

Vice ordförande
Kent Persson (V)
Mobiltelefon: 072-022 05 45
Skicka e-post till Kent


Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

 

Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Åsa Eriksson

S

Led.

0223-292 80

Jimmie Fredriksson

S

Led.


Elizabeth Petterson

S

Led.

070-534 48 98

Ulf Olofsson

S

Led.

070-608 57 82

Tove Winqvist

S

Led.

070-782 32 35

Lisa Bäckman

V

Led.

 

Karin Hurtig

V

Led.

 

Jon Ashbourne

V

Led.


Stefan Vestling

SD

Led.

070-241 74 91

Ulf Segerbo

M

Led.

 

Lars Persson

PNF

Led.

070-512 56 48

Annika Hedberg Roth

S

Ers.

 

Rickard Gillman

S

Ers.

 073-527 01 25

Michel Jeangey

S

Ers.


Christer Wallin

S

Ers.

 

Ylva Lundquist

S

Ers.


Olle Rahm

S

Ers.

070-537 07 77

Torsten Jansson

S

Ers.


Maryam Sheikh

S

Ers.

 

Thommy Ukkonen

S

Ers.

 

Maria Lindgren

S

Ers.

 

Leif Åhs

S

Ers.

 

Lars-Erik Karlsson

S

Ers.

 

Stig Bergman

V

Ers.

070-603 92 29

Karin Dömstedt

V

Ers.

 

Fredrik Johansson

V

Ers.

070-556 22 59

Nancy Ibarra

V

Ers.

073-805 61 86

Åke Andersson

V

Ers.

 

Kibbe Larsson

V

Ers.

 

Kjell Karlsson

MP

Ers.

 

Ann-Marie Andersson

L

Ers.

 

Heikki Kärpälä

SD

Ers.

 

Åsa-Lena Vestling

SD

Ers.

070-241 74 91

Agneta Wennerström

C

Ers.

070-271 43 58 

Stig Holmberg

C

Ers.

 

Lars Gustavsson

PNF

Ers.

 072-517 67 61

Mats Johansson

M

Ers.