Norberg - låt dig överraskas

Barn- och utbildningsutskottet

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott erbjuder förskole- och fritidshemsverksamhet samt utbildning inom grundskola.  Kommunen har en väl fungerande förskole- och fritidshemsverksamhet samt skola med välutbildad och engagerad personal på alla nivåer som tillsammans med barn, elever och föräldrar bygger en skola för framtiden. 

Mandatperiod 2014-2018


Ordförande

Johanna Odö (S)
Telefon: 0223-291 17
Mobiltelefon:
Skicka e-post till Johanna

Vice ordförande
Karin Hurtig (V)
Telefon:
Mobiltelefon:
Skicka e-post till Karin

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Jimmy Fredriksson

SLed.

Rickard Gillman

S

Led.

073-527 21 25

Nancy Ibarra

V

Led.

073-805 61 86

Elizabeth Pettersson

S

Ers.


Michel Jeangey

S

Ers.


Fredrik Johansson

V

Ers.