Norberg - låt dig överraskas

Socialutskottet

Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorger om barn och ungdom utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorg om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. De bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt.

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Annika Hedberg Roth (S)
Mobiltelefon: 073-084 76 71
Skicka e-post till Annika

1:e vice ordförande
Christer Wallin (S)
Skicka e-post till Christer

2:e vice ordförande
Fredrik Johansson (V)
Telefon:
Mobiltelefon: 070-556 22 59
Skicka e-post till Fredrik

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. 

Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Åke Andersson

V

Led.

 

Lars Gustavsson

PNF

Led.

 072-517 67 61

Torsten Jansson

S

Ers.

 

Malin Ström

S

Ers.

 

Nancy Ibarra

V

Ers.

 073-805 61 86