Norberg - låt dig överraskas

Socialutskottet

Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorger om barn och ungdom utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorg om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. De bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt.

Mandatperiod 2014-2018

Ordförande
Annika Hedberg Roth (S)
Telefon:
Mobiltelefon: 073-084 76 71
Skicka e-post till Annika

1:e vice ordförande
Christer Wallin (S)
Telefon:
Mobiltelefon:
Skicka e-post till Christer

2:e vice ordförande
Åke Andersson (V)
Telefon:
Mobiltelefon:
Skicka e-post till Åke

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. 

Ledamöter och ersättare

Namn

Parti

Uppdrag

Telefon

Fredrik Johansson

V

Led.

 070-556 22 59

Lars Gustavsson

PNF

Led.

 072-517 67 61

Torsten Jansson

S

Ers.

 

Tove Winqvist

S

Ers.

 070-782 32 35

Nancy Ibarra

V

Ers.

 073-805 61 86