Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Kommunstyrelsen 2018-05-21, anslås 2018-05-31--2018-06-22öppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Gemensamma hjälpmedelsnämnden protokoll 2018-05-18, anslås 2018-06-01--2018-06-21öppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Gemensamma hjälpmedelsnämnden bilaga 2018-05-18, anslås 2018-06-01--2018-06-21öppnas i nytt fönster (pdf, 118.8 kB)

Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-29, anslås 2018-06-08--2018-07-02öppnas i nytt fönster (pdf, 306.6 kB)

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2018-05-30, anslås 2018-06-14--2018-07-06öppnas i nytt fönster (pdf, 250.9 kB)

Anteckningar från kommunfullmäktige 2018-06-11, anslås 2018-06-19--2018-07-11öppnas i nytt fönster (pdf, 202.5 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2018-06-14, anslås 2018-06-20--2018-07-12öppnas i nytt fönster (pdf, 152.4 kB)

 


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kommunfullmäktige sammanträder 2018-06-11öppnas i nytt fönster (pdf, 82.5 kB)

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information