Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Socialutskottet 2019-04-02, anslås 2019-04-03--2019-04-26öppnas i nytt fönster (pdf, 271.6 kB)

Allmänna utskottet 2019-03-25 och 2019-03-29, anslås 2019-04-08--2019-05-01öppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 2019-04-09, anslås 2019-04-15--2019-05-08öppnas i nytt fönster (pdf, 325.8 kB)

Kommunstyrelsen 2019-04-15, anslås 2019-04-24--2019-05-16 (pdf, 906.1 kB)

Socialutskottet 2019-04-17, anslås 2019-04-26--2019-05-19öppnas i nytt fönster (pdf, 360.1 kB)

Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, arbetsutskottet 2019-04-25, anslås 2019-04-26--2019-05-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Protokoll för kännedom

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 2019-03-28öppnas i nytt fönster (pdf, 157.1 kB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.


Inbjudan till samråd

Detaljplan för Lilla Björkås 58:2, Norberg kommun.

Samråd äger rum 17 april – 15 maj 2019.

Mer information och handlingar i pdf-formatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kommunfullmäktige kallas till sammanträde den 6 maj 2019öppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)


Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster


Relaterad information