Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Socialutskottet 2018-03-15, anslås 2018-03-26--2018-04-18öppnas i nytt fönster (pdf, 400 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2018-03-22, anslås 2018-03-29--2018-04-20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2018-01-24, anslås 2018-04-04--2018-04-26öppnas i nytt fönster (pdf, 8.6 MB)

Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2018-03-19, anslås 2018-04-06--2018-04-28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norra Västmanlands Ekonominämnd 2018-03-26, anslås 2018-04-06--2018-04-28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2018-03-08, anslås 2018-04-06--2018-04-28öppnas i nytt fönster (pdf, 4.5 MB)

Kommunstyrelsen 2018-04-09, anslås 2018-04-12--2018-05-06 (pdf, 281.7 kB)

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd 2018-04-10, anslås 2018-04-13--2018-05-05öppnas i nytt fönster (pdf, 228.8 kB)

Allmänna utskottet 2018-03-21 och 2018-03-23, anslås 2018-04-13--2018-05-07öppnas i nytt fönster (pdf, 441.9 kB)

Södra Dalarnas räddningsförbund 2018-04-18, anslås 2018-04-20--2018-05-14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2018-04-12, anslås 2018-04-20--2018-05-14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Föredragningslista Kommunfullmäktige 2018-04-23öppnas i nytt fönster (pdf, 85.2 kB)

Antagande - Detaljplan för Stockrosen 2 med flera, Norbergs kommun, anslås 2018-04-13--2018-05-05öppnas i nytt fönster (pdf, 704.3 kB)

Beslut - Länsstyrelsen upphäver lokala ordningsföreskrifter § 14 fjärde stycketöppnas i nytt fönster (pdf, 307.4 kB)

 

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information