Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Allmänna utskottet 2018-11-14, anslås 2018-11-19--2018-12-11öppnas i nytt fönster (pdf, 210.8 kB)

Socialutskottet 2018-11-13, anslås 2018-11-23--2018-12-16öppnas i nytt fönster (pdf, 365.8 kB)

Kommunfullmäktige 2018-11-19, anslås 2018-11-22--2018-12-17öppnas i nytt fönster (pdf, 225.1 kB)

Västmanland-Dalarnas lönenämnd 2018-11-23, anslås 2018-12-10--2019-01-02öppnas i nytt fönster (pdf, 4.6 MB)

Kommunstyrelsen 2018-12-03, anslås 2018-12-10--2019-01-02öppnas i nytt fönster (pdf, 258.8 kB)


Protokoll för kännedom

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 2018-11-22öppnas i nytt fönster (pdf, 5.1 MB)

Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 2018-11-13öppnas i nytt fönster (pdf, 212.6 kB)

Södra Dalarnas räddningstjänstförbund arbetsutskottet 2018-11-20öppnas i nytt fönster (pdf, 256 kB)

Norra Västmanlands utbildningsförbund 2018-11-26länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kallelse till kommunfullmäktige 2018-12-17öppnas i nytt fönster (pdf, 124.3 kB)

Förslag till budget 2019-2021öppnas i nytt fönster (pdf, 979.3 kB)

 

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00

 

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information