Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på följande länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Kommunstyrelsen 2018-10-01 § 120, anslås 2018-10-02--2018-10-25öppnas i nytt fönster (pdf, 74.2 kB)

Kommunstyrelsen 2018-10-01 § 135, anslås 2018-10-02--2018-10-25öppnas i nytt fönster (pdf, 131.5 kB)

Valnämnden 2018-09-26, anslås 2018-10-03--2018-10-25öppnas i nytt fönster (pdf, 219.2 kB)

Västmanland-Dalarna lönenämnd 2018-09-28, anslås 2018-10-15--
2018-11-05öppnas i nytt fönster
(pdf, 3.8 MB)

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 2018-09-20, anslås 2018-10-16--2018-11-08öppnas i nytt fönster (pdf, 136.4 kB)

Kommunstyrelsen 2018-10-01, anslås 2018-10-16--2018-11-08öppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Kommunfullmäktige 2018-10-15, anslås 2018-10-19--2018-11-11öppnas i nytt fönster (pdf, 109.4 kB)

 

Protokoll för kännedom

Norra Västmanlands ekonominämnd 2018-09-27 öppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

Direktionen för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 2018-09-27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 2018-10-09länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2018-10-11, anslås 2018-10-15--2018-11-09öppnas i nytt fönster (pdf, 308.2 kB)

Hjälpmedelsnämnden 2018-09-28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00

 

Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

 

Relaterad information