Norberg - låt dig överraskas

Förvaltningar

I Norbergs kommun finns det olika förvaltningar som ansvarar för olika områden.

Du kan läsa mer om varje förvaltning på respektive sida: