Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information

 8 januari                 Sista dag för löneunderlag

15 januari                 Sista dag att bevilja bokningar i
                                    vikpool i självservice

18 januari                 Sista dag att attestera i självservice

19-22 januari           Personec och självservice stängt för
                                    bankfilsbearbetning

26 januari                 Utdata uppdaterat för januari
26 januari                 Löneutbetalning


 

 


 


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information