Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information


September

27 september           Utdata uppdaterat för september
27 september           Löneutbetalning

 Oktober

3-4 oktober               Löneförvaltningen stängt pga
                                     planerings- utbildningsdagar
10 oktober                 Sista dag för löneunderlag
15 oktober                 Sista dag att bevilja bokningar
                                      i vikpool
17 oktober                 Sista dag att attestera i
                                      självservic
18-22 oktober            Personec och självservice stängt
                                      för bankfilsbearbetning
26 oktober                  Utdata uppdaterat för oktober
26 oktober                  Löneutbetalning


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information