Norberg - låt dig överraskas

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 20 personer och hanterar löner åt 8 000 personer varje månad.

Aktuell information

 9 april                      Sista dag för löneunderlag

13 april                     Sista dag att bevilja bokningar i
                                    vikpool i självservice

19 april                    Sista dag att attestera i självservice
19 april                     Löneservice på utbildning

20-25 april               Personec och självservice stängt för
                                   bankfilsbearbetning och versionsbyte

 26 april                    Löneservice på planeringsdag 
 

 27 april                     Utdata uppdaterat för april
 27 april                     Löneutbetalning                  


 


Blanketter

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Generella blanketter

Relaterad information