Norberg - låt dig överraskas

Färdtjänst

Färdtjänsten syftar till:

  • Att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta sig, samt att föra ett självständigt och normalt liv.
  • Att vara ett komplement till den allmänna trafikförsörjningen.


Vem kan få färdtjänst?


För att få färdtjänst ska man ha ett varaktigt handikapp eller funktionshinder, minst tre månader. Detta handikapp eller funktionshinder skall avsevärt försvåra eller omöjliggöra resor med kollektivtrafiken.

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst görs hos biståndshandläggare.

Läs mer i broschyrerna om färdtjänst och riksfärdtjänst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterad information