Norberg - låt dig överraskas

Stipendium

Norbergs kommun delar ut stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom många olika områden.

Stipendium 2018
Uppdatering: 2018 års stipendium tilldelades Johan Källman.
Pressmeddelande 2018 års öppnas i nytt fönsterstipendiat

Kommunen ger stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller det kulturella området. Sökande behöver inte vara folkbokförd i kommunen. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet kan också ge stipendium som hedersbevisning utan ansökan till enskild person, kollektiv eller förening/organisation som gjort förtjänstfulla insatser för förenings- eller kulturlivet.

Skicka ansökan senast den 5 maj 2019 till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Box 25
738 21 Norberge
Eller skicka e-post till: stipendium@norberg.se

För mer information,

Daniel Magnusson
Näringslivs– och besöksnäringschef
Telefon: 0223-292 60
E-post: daniel.magnusson@norberg.se


Relaterad information