Norberg - låt dig överraskas

Stipendium

Norbergs kommun delar ut stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom många olika områden.

Stipendium 2018

Kommunen ger stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller det kulturella området. Sökande behöver inte vara folkbokförd i kommunen. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet kan också ge stipendium som hedersbevisning utan ansökan till enskild person, kollektiv eller förening/organisation som gjort förtjänstfulla insatser för förenings- eller kulturlivet.

Skicka ansökan senast den 20 maj 2018 till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Box 25
738 21 Norberge
Eller skicka e-post till: stipendium@norberg.se

För mer information,

Daniel Magnusson
Näringslivs– och besöksnäringschef
Telefon: 0223-292 60
E-post: daniel.magnusson@norberg.se


Relaterad information