Norberg - låt dig överraskas

Badplatser

Bad

Här hittar du information om vilka badplatser som finns att tillgå för allmänheten. Välkommen att plaska!

Kommunalt ägda badplatser

  • Campingbadet vid sjön Noren (riksväg 68,1 km från Norbergs centrum). Brygga, omklädningsrum och toaletter finns att tillgå.
  • Bågenbadet vid sjön Bågen i Karbenning (väg 256 mot Sala, ca 10 km från Norbergs centrum). Omklädningsrum och toaletter finns. Badet ägs och sköts även av Karbenningbygdens intresseförening.
  • Flikenbadet vid sjön Gäsen (riksväg 69 mot Hedemora, ca 5 km norr om Norbergs centrum). Omklädningsrum och toaletter finns.

Privat ägda badplatser

  • Lillsjöbadet, vid Lillsjön, ca 15 km från Norbergs centrum, riksväg 68 mot Avesta (Badet ligger i Norberg och sköts av Avesta kommun).

Relaterad information