Norberg - låt dig överraskas

Motions- och cykelleder

Exempel

Runt om Norberg finns mycket skogbevuxen mark som lämpar sig för härliga skogspromenader, svamp- och bärplockning. I kommunens södra del i Karbennings socken finns mera jordbruksmark och där är landskapet mera öppet.

Relaterad information