Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Uppvaktning och överlämnande av minnesgåva till avgångna förtroendevalda
Kommunfullmäktige uppmärksammade fem förtroendevalda som avgått efter valet 2018 och har en sammanhängande tjänstgöringstid om minst 12 år som ledamot i något av kommunens politiska organ.

Skolan informerar om sitt arbete med de globala målen i Agenda 2030
Elever i årskurs sju och åtta har arbetat med de globala målen och har röstat om vilket mål de tycker att kommunen ska prioritera.

Mål 2: Ingen hunger
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Porlande arrangemang vid Resedan
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen ska återremitteras. I dialog med förslagsläggaren ska motionen utredas på nytt. Motionen handlar om att det ska finnas ett porlande arrangemang i kvarteret Resedan. Innergården är fin med sitthörna och blomlådor, men det saknas porlande vatten som är mycket rogivande att sitta vid.

Relaterad information