Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Nytt reglemente samt nytt samverkansavtal för Västmanlands- Dalarna lönenämnd från år 2020
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och Hedemora. Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.
Från den 1 januari 2020 ingår även Smedjebackens kommun i Västmanland-Dalarna lönenämnd.

Ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten samt ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunfullmäktige beslutade att dessa nya taxor antas.

Djurbadplats
Kommunfullmäktige beslutade att motionen bifalls delvis.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att skylta upp Prostudden som tillåtet för bad av djur.

Relaterad information