Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019. När protokollet är justerat kan det läsas häröppnas i nytt fönster.

Webbsändning av fullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutat (igen) att webbsända sina sammanträden. Enligt plan börjar sändningarna under hösten 2019.

 

Renovering av Mimerlaven

400 000 kronor har avsatts för att renovera framförallt insidan av Mimerlaven. Syftet är att byggnaden ska vara fortsatt trygg att använda för arrangemang.

 

Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för 2018. Årets resultat var ett negativt resultat på 13,5 miljoner, som beror på att Frida Hansdotter Arena avskrevs med 25 miljoner.

 

Nya motioner och medborgarförslag

2 nya medborgarförslag och 16 nya motioner lämnades in under mötet. Ärendena kommer tillbaka för beslut när de beretts av sakkunnigt politiskt organ. Beslut ska normalt fattas inom ett år.

 

Västmanland-Dalarnas lönenämnd

Norbergs kommunfullmäktige godkänner att Västmanland-Dalarnas lönenämnd utökas med Smedjebackens kommun. Smedjebacken blir därmed den sjätte medlemskommunen i nämnden som hanterar löner åt berörda kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Relaterad information