Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2020. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

De lokala ordningsföreskrifterna gällande undantag av reglerna om hundar för service- och signalhundar är reviderade
Norbergs kommun är en av 55 kommuner som gör undantag för ledarhundar men inte för service- och signalhundar.
Paragraf 11 i de lokala ordningsföreskrifterna ändras till att lyda enligt följande:
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 12 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för servicehund, signalhund och polishund i tjänst.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, tredje kvartalet godkänns
Socialutskottet redovisar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvartalet år 2019. För kvartalet finns två icke verkställda beslut att rapportera.

 

Revidering av samverkansavtal samt reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden antas
Region Västmanland har lämnat in ett reviderat samverkansavtal samt ett reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden. Förändringarna är i huvudsak redaktionella, med bakgrund i att förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphörde den 1 januari 2020.

 

Relaterad information