Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020. Möteshandlingar och protokoll (när det är justerat) kan läsas under följande länk:
https://opengov.360online.com/Meetings/NORBERG/Meetings/Details/217234länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Option för tomter vid Kornettgatan/Stålgatan
Kommunstyrelsen beslutade att ge Västanfors Hus AB en option på de sju lediga tomterna Masugnen 1-7 vid Kornettgatan/Stålgatan till och med den 30 augusti 2020. Företagets idé är att marknadsföra en husmodell som de tror på och sälja varje tomt för sig som äganderätt. Företaget vill med optionsavtalet undersöka marknaden i Norberg.

Revidering av Policy för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst
Kommunstyrelsen beslutade att anta en revidering av Policy för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst enligt ett förslag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet. Bakgrunden är ett bifallet medborgarförslag om att följa upp policyn.

Kompetensförsörjningsanalyser för framtida personalbehov inom skolan
Som en åtgärd till följd av en granskning om att säkerställa att eleverna får sin utbildning tillgodosedd av behöriga lärare, tog kommunstyrelsen del av kompetensförsörjningsanalyser för framtida personalbehov inom Centralskolan och Källskolan.

Information om vindkraft vid Resmoren/Halvarsbenning
Kommunstyrelsen fick information av Vindkraft Värmland AB om ett projekt för vindkraft vid Resmoren/Halvarsbenning. Det aktuella området ligger på gränsen mellan Smedjebackens kommun och Norbergs kommun. Tanken är 12-15 vindturbiner.

Relaterad information