Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2019. När protokollet är justerat kan det läsas häröppnas i nytt fönster.

Fortsatt klimatanpassningsarbete
Under år 2017 deltog Norbergs kommun i ett projekt initierat av SMHI. Syftet var att få igång mindre kommuners arbete med klimatanpassning. Kommunstyrelsen har nu beslutat att kommunen ska fortsätta med klimatanpassningsarbetet. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdrogs att under året ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Samverkansavtal med Polisen
Ett förslag till samverkansavtal för Norbergs kommun och Polismyndigheten Region Mitt, Lokalpolisområde Norra Västmanland, har upprättats. Målet är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för kommunens invånare. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen mandat att underteckna avtalet för Norbergs kommuns räkning.

Återremiss av hundrastgårdsförslag
Under förra året fick kommunen in två medborgarförslag om anläggande av en hundrastgård. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har tagit fram ett förslag på en rastgård för hundar till en kostnad på cirka 185 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera förslagen till förbundet för framtagande av ett enklare och därmed mindre kostsamt förslag.

Relaterad information