Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2020. Möteshandlingar och protokoll (när det är justerat) kan läsas under följande länk:
https://opengov.360online.com/Meetings/NORBERG/Meetings/Details/217237länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekteringsavtal om ombyggnad av kommunhuset för Polisens Kontaktcenter
Polisen hyr idag lokaler av Norbergs kommun för sin verksamhet i kommunhuset. Dialog har förts om polisens fortsatta närvaro i kommunen, vilket har resulterat i en överenskommelse om att påbörja en projektering gällande en ombyggnation av kommunhuset. Kommunstyrelsen beslutade att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, för Norbergs kommuns räkning får teckna projekteringsavtal enligt ett framtaget förslag.

Arkiv Västmanland får bidrag år 2021
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Arkiv Västmanland 17 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2021. Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och en av regionens kulturarvsinstitutioner. Organisationen är länets sammanhållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn såsom förenings- och företagsarkiv.

Förslag om upphandling av lokal restaurangmat och att uppmana till lokal handel
Under sammanträdet väcktes ett ärende om att upphandla mat av lokala restauranger samt om att uppmana till lokal handel i kommunens kanaler. Detta för att motverka corona-pandemins negativa konsekvenser för Norberg. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning.

Relaterad information