Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Socialutskottet 2019-11-12, anslås 2019-11-22--2019-12-14 (pdf, 611.6 kB)

Kommunstyrelsen 2019-11-25, anslås 2019-11-29--2019-12-23öppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Kommunstyrelsen 2019-12-09, anslås 2019-12-10--2020-01-02öppnas i nytt fönster (pdf, 341.8 kB)

Kommunfullmäktige 2019-12-09, paragraf 283, öppnas i nytt fönster (pdf, 79.2 kB)
anslås 2019-12-09--2020-01-02öppnas i nytt fönster (pdf, 79.2 kB)

Kommunfullmäktige 2019-12-09, anslås 2019-12-12--2020-01-03öppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)


Protokoll/anslag för kännedom

Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2019-11-25, öppnas i nytt fönster (pdf, 329.9 kB)
anslås 2019-11-29--2019-12-21öppnas i nytt fönster (pdf, 329.9 kB)

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund bjuder in till allmänhetens frågestund 2019-12-12öppnas i nytt fönster (pdf, 114 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2019-11-28, anslås 2019-12-04--2019-12-26 (pdf, 178.7 kB)

Norra Västmanlands ekonominämnd 2019-12-09, anslås 2019-12-09--2019-12-31 (pdf, 2.1 MB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Lantmäteriet 2019-12-98, anslås 2019-12-10--2020-01-02öppnas i nytt fönster (pdf, 93.9 kB)

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

Relaterad information