Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-03-23. anslås 2021-03-29--2021-04-20öppnas i nytt fönster (pdf, 11.9 MB)

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-03-30 och 2021-04-12, anslås 2021-04-14--2021-05-05öppnas i nytt fönster (pdf, 10.1 MB)

Kommunstyrelsen 2021-04-12, anslås 2021-04-16--2021-05-07öppnas i nytt fönster (pdf, 24.5 MB)

Protokoll/anslag för kännedom

Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-09, anslås 2021-03-22--2021-04-13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensam hjälpmedelsnämnd 2021-02-26, anslås 2021-03-22--2021-04-13öppnas i nytt fönster (pdf, 248.8 kB)

Norra Västamnalnds Utbildningsförbund 2021-03-22, anslås 2021-03-31--2021-04-22öppnas i nytt fönster (pdf, 360.1 kB)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2021-03-25, anslås 2021-04-01--2021-04-23öppnas i nytt fönster (pdf, 6.4 MB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.


Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 1 mars 2021öppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)


Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster

Relaterad information