Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Norbergs kommun är näst bäst i länet avseende andelen elever som nått godkänt i alla ämnen.

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat från 67,4 % till 82,4 % sedan förra året.

Resultatet är exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund Vi kan tydligt se att den treåriga satsning som gjorts i kommunen för att få elever att nå gymnasiebehörighet redan har gett resultat.
Här kan du läsa mer om resultaten: Skolverket.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pressmeddelande (pdf, 57 kB)

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster