Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Företagsbesök under våren

Under våren kommer näringslivskontoret att göra besök hos kommunens företag. Målet är att uppnå ett förbättrat företagsklimat i Norbergs kommun.

Vill lyssna på företagarna

Under våren kommer företagen i kommunen att få besök av Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare. Målet är att föra dialog mellan kommun och näringsliv för att få en bättre förståelse av vad kommunen kan hjälpa till med i de olika företagen. Företagarfrukostar, enkla vägar in i kommunen för att få svar på frågor och kompetensförsörjning är några exempel som kan underlätta för företagarna att driva och etablera företag. Att lediga lokaler finns tillgängliga och att de är sökbara är en tjänst som från och med i år finns tillgängligt på kommunens webbplats.

– Målet är att det ska vara enkelt att driva företag i Norberg, säger Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare.

Ett av kommunens större företag

Berg & Bygg AB är ett av kommunens större företag med ett 60-tal anställda. De jobbar idag med bergssprängning, markberedning och byggverksamhet. Man jobbar främst regionalt och har mycket jobb i Stockholm bland annat. Företaget har vuxit en del under åren fick förra året utmärkelsen Årets företagare 2018.

– Vi har kontakt med Avesta kring tillstånd för bergssprängning men annars har vi sällan kontakt med kommunen, säger Mikael Sjökvist, arbetsledare bergssprängning.

Vidare menar han att industrin är viktig för samhället och det är viktigt att de som får gå som lärlingar hos Berg & Bygg AB är intresserade av branschen.

Klättrar 13 placeringar i företagsklimatet

I den senaste mätningen som Svenskt Näringsliv gör över kommunernas företagsklimat klättrar Norberg 13 placeringar. Företagsklimatet är en enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år. Där ställer man frågor om exempelvis kommunens service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler och nyföretagande.

Läs hela rapporten från företagsklimatet 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du boka in ett möte?

Kontakta Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare
Telefon: 0223-290 10
E-post: tobias.back@norberg.se