Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hit vänder du dig om du vill träffa familjestödjare

Du förälder som behöver någon att prata med eller få stöd i din roll som förälder är välkommen till ett kostnadsfritt råd- och stödsamtal.

Från och med den 18 mars kan du träffa familjestödjare i Unkans gamla lokaler i biblioteket. Socialförvaltningens öppenvård erbjuder kostnadsfria råd- och stödsamtal med familjestödjare till föräldrar som känner att de behöver stöttning i sitt föräldraskap. Samtalen kan handla om stöd i rollen som förälder, gränssättning, konflikter eller oro kring barnet/ungdomen. Det kan även vara att du som förälder bara behöver någon utomstående att prata med.

Öppettider och adress

Öppettider: Måndagar (jämna veckor) klockan 11.00-16.00
Adress: Järnvägsgatan 53 (ingång baksidan)

Det går även bra att boka tid med familjestödjare via telefon 0223-292 26 eller 0223-290 25.

Ditt namn eller samtal kommer inte att registreras eller dokumenteras. Om det finns misstankar att barn far illa måste det anmälas till socialtjänsten och du kommer bli informerad om det.

Du är välkommen ensam eller med din familj.