Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Tips när du ska tvätta bilen

Ska du tvätta bilen så tänk på att det finns alternativ som är mer skonsamma för vår miljö. Att tvätta i en tvätthall eller på en grusplan är exempelvis bättre än att tvätta på gatan.

Sveriges kommuner uppmanar alla att inte tvätta bilen på gatan, garageuppfarten, gårdsplanen eller liknande. Detta då smutsen på bilen innehåller både rester från olja, tungmetaller och avfettningsmedel vilket är mycket svårnedbrytbara ämnen. Resterna följer med tvättvattnet från din dagvattenbrunn till närmsta sjö eller vattensamling och skadar såväl natur och människor. Gatubrunnar/rännstensbrunnar är endast till för regnvatten då det leds orenat bort till närmsta sjö.

Om du däremot tvättar din bil i en tvätthall minskar utsläppen av de farliga ämnena med nästan 90% eftersom det finns en oljeavskiljare i tvätthallarna. Det näst bästa alternativet är att tvätta bilen på grus eller gräs.

Vi rekommenderar att du tvättar bilen i en automattvätt, en biltvätt eller i en gör-det-själv hall. Kom ihåg att alltid tvätta bilen med miljömärkta rengöringsmedel såsom Svanen eller Bra Miljöval.