Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Nu kan du söka efter kommunala handlingar

Inför politikernas sammanträden skickas det ut exempelvis kallelser, föredragningslistor, protokoll eller andra dokument. Dokumenten använder politikerna som grund när de ska fatta beslut i olika frågor. Nu kan du som medborgare ta del av de handlingarna.

Information om kommunens sammanträden och beslut är viktig för öppenheten i ett demokratiskt samhälle. Tillgång till de kommunala handlingarna ger dig insyn och även möjlighet att påverka. Du kan exempelvis söka efter protokoll från de olika utskotten, vad utskotten yttrat sig om i särskilda ärenden eller se vilka kallelser som ligger ute just nu. Där ser du även vilka personer som sitter med i de olika utskotten och vem som är mötessekreterare för vilket utskott.

I det nya systemet kan du hitta handlingar från andra halvan av 2018.

Handlingar som omfattas av sekretess och därför inte är offentliga, finns inte att söka efter i systemet.

Sök efter kommunala handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster