Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ansökan om skolskjuts 2020/2021

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2020/2021. Senast den 30 april behöver du ha lämnat in din ansökan.

Elever med fullständigt personnummer som har haft skolskjuts med linjetrafik under nuvarande läsår och som uppfyller kraven för skolskjuts under nästa läsår behåller sitt busskort över sommaren. Vid godkänd ansökan aktiveras busskortet till höstterminen. Elever som saknar fullständigt personnummer får ett nytt busskort om de är fortsatt berättigade skolskjuts. Ansökan om skolskjuts måste göras inför varje läsår, även om eleven idag har skolskjuts. 

För att vi ska hinna handlägga ansökningarna och beställa busskort till skolstarten vill vi ha in din ansökan senast den 30 april 2020. Vi kan inte garantera att ansökningar som lämnas in efter det datumet hinner handläggas innan höstterminen börjar.

Ansök om skolskjuts