Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunens krisledning är aktiverad med anledning av coronaviruset (covid-19)

Norbergs kommun aktiverade sin krisledningsgrupp den 28 februari 2020 med anledning av coronaviruset (covid-19). Krisledningen består av nyckelpersoner inom kommunen. Målet är att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt samtidigt som vi minimerar smittspridningsrisken. Vi följer myndigheternas rekommendationer med anledning av detta.

Krisledningen har under den senaste tiden deltagit i digitala möten med länets samlade krisledning. Den samlade krisledningen i länet består av bland andra Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Polisen, Försvarsmakten, räddningstjänster, P4 Västmanland och länets alla kommuner. Vid behov är ytterligare representanter med i dessa möten.

En viktig del i arbetet för krisledningen är kunskapsinhämtning för lägesbilder och samordning. Norbergs kommun lämnar kontinuerligt lägesrapporter till Länsstyrelsen i Västmanlands län.