Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Information till företagare

Som en följd av coronaviruset drabbas våra företagare och det lokala näringslivet i kommunen. Norbergs kommun har följt de krispaket som lagts fram genom regeringen men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hitta lösningar för det lokala näringslivet. Som kommun vill vi hjälpa och stötta företagare och erbjuder en del åtgärder.

Norbergs kommun erbjuder en del åtgärder och lösningar för alla företagare. Det kan exempelvis handla om:

 • Fakturor till kommunen skickas digitalt för snabbare hantering i våra system.
 • Vi erbjuder akutföretagsrådgivning. Vi ger gärna tips och förmedlar möjligheter utifrån företagets behov och de krisstöd som regeringen satt in.
 • Inga kommunala avgifter för uteservering eller reglering av datum för säsong.
 • Inga tillsyner kommer att ske som inte är akuta.
 • Mer tidsfrist vid tillståndsansökningar om man vill skjuta på kommande arbete.
 • Bokade arrangemang kommer vi i möjligaste mån att skjuta fram istället för att avboka då många kulturarbetare, föreläsare och andra är egenföretagare i en utsatt bransch.
 • Kommunen för dialog med fastighetsägare gällande eventuella lättnader för företagen.
 • 90 dagars kredit istället för 30 för VA-avgifter för företag.
 • Varselberedskap tillsammans med olika aktörer om det blir tal om varsel. Norbergs kommun önskar kontakt för samverkan med företag om detta skulle vara aktuellt.
 • Kontakt med bank och Almi när det gäller stöd för finansiella frågor.
 • Vi ser över Jobbmatchning och har dialog med företag som drar ner på sin personalstyrka samtidigt som finns det branscher som behöver stärka upp på grund av sjukdom.

Vi följer utvecklingen noggrant och fler åtgärder kan komma att erbjudas och politiska beslut kan hanteras skyndsamt.

En samordningsgrupp har tillsatts som ska säkerställa samhällsviktiga funktioner och samordna service från näringslivet till riskgruppen. Företag med fler anställda i olika branscher kontaktas för att kommunen ska få en bra lägesbild av hur de olika branscherna påverkas av personalsituation, orderingång och leverans. Handeln i centrum kraftsamlar för att kunna erbjuda hemleveranser.

Näringslivsenheten skickar ut nyhetsbrev till våra lokala företagare med information. Har du inte fått det kan du kontakta vår förenings- och näringslivsutvecklare.

Företagen är viktiga för oss. Tillsammans kan vi stötta och hjälpa varandra!

Verksamt.se, för dig som driver företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tobias Back
Förenings- och näringslivsutvecklare
Telefon: 0223-290 10
E-post: tobias.back@norberg.se