Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Boende på äldreboendet Björkängen smittad av coronaviruset

Idag den 7 april har en boende konstaterats positiv för covid-19 vid Björkängens äldreboende.

Medarbetare upptäckte symtom varvid kontakt togs med sjuksköterska som i sin tur konsulterade läkare och beslut om vidare utredning och test för covid-19 fastställdes. Testet genomfördes igår och idag kom resultatet som påvisade att den boende är positiv till covid-19. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som rekommenderas av Region Västmanland. De berörda anhöriga samt övriga anhöriga på Björkängen är kontaktade.

Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning och barriärvård enligt rutin från smittskyddsenheten. Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där patienter som exponeras för smitta och boende med symptom skiljs från de övriga patienterna. Barriärvård avser också en form av skyddskläder eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

Barriärvård ska tillämpas hela dygnet tills symptomfrihet uppnås.

Baserat på hur smittspridning ser ut i andra delar av landet och världen finns risken att fler kan bli smittade. Medarbetare är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva för att minimera risken för smitta.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boende i Norberg.

Vid frågor kontakta socialchef Liselotte Eriksson på telefon 0223-292 22.