Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Uppdaterad information om besöksförbudet på våra äldreboenden

Besöksförbud gäller fortfarande och vi arbetar med det i enlighet med de allmänna råd som Socialstyrelsen har utfärdat.

Enligt den förordning som beslutades 30/3 2020 (2020:163) så finns det ett tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen Covid -19. Detta förbud gäller fortfarande och vi arbetar med det i enlighet med de allmänna råd som Socialstyrelsen har utfärdat. Det finns undantag som gör att man kan besöka sina anhöriga men det är fortfarande endast i undantagsfall och med särskilt planerade åtgärder i samband med besöket. I varje enskilt fall så är det först och främst en fråga om det finns ett stort behov hos den boende av ett besök på grund av t.ex. stark oro eller ett allvarlig livshotande sjukdomstillstånd. Finns det behovet är det upp till verksamhetsansvarig att se över om det finns förutsättningar för att ett besök kan genomföras på ett säkert sätt. I det beslutet bör man väga in hur miljön ser ut, kan man genomföra besöket utomhus på ett säkert avstånd. Finns det personal som kan hjälpa/stödja under besöket så att det kan genomföras på ett bra och säkert sätt.

Socialstyrelsen har 2020 07 14 öppnat för möjligheten till besök om man kan påvisa att man har antikroppar mot Covid -19. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt möte och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt, precis som tidigare. Då det än så länge är svårt att vara säker på vilka tester som är tillförlitliga så kommer vi i Norbergs kommun invänta folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende säkra antikroppstest som kan vara en grund för ett undantag till besöksförbudet. Detta är för att vi ska skydda våra äldre så bra vi kan under denna pandemi