Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Kommunfullmäktige 28 september

Kommunfullmäktige i Norberg sammanträder måndagen den 28 september 2020, klockan 17.30 i teaterbiografen, före detta Folkets Hus

Bland annat kommer fullmäktige att behandla:

  • Budgetuppföljning per den sista augusti 2020 med helårsprognos
  • Föreskrifter för eldningsförbud
  • Avtal för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

Handlingarna och ärendelistan finns i sin helhet att ta del av på kommunens hemsida https://opengov.360online.com/Meetings/NORBERGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänheten uppmanas att istället för att besöka mötet följa websändningen https://norberg.se/sidor/kommun--politik/webbtv.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sten Nordström (S)

Ordförande