Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Norbergs skolor klättrar i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun

I årets upplaga av Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun hamnar Norberg på plats 158 av 290.

Rankingen av bästa skolkommun presenteras för 19:e året i rad och är en sammanställning som kartlägger skolornas förutsättningar runtom i landet utifrån tio kriterier som Lärarförbundet bedömer är avgörande för en bra skolkommun.

Vi ser med glädje att vi ligger på första plats vad gäller få sjukskrivningar bland våra lärare. Våra lärare är friska och en del i det ligger att kommunen tillför skolan bra med resurser samt att vi har en hög lärartäthet, bland annat genom att satsningen på flerlärarsystem har utökats upp till åk 5 säger Johanna Odö (S) kommunstyrelsens ordförande.

Satsningar som Norbergs kommun gör på skolan är bland annat att kommunstyrelsens utvecklingsmedel ökas med 2 000 000 kronor år 2021 avseende Samverkan för bästa förskola och skola. Norbergs kommun bedriver ett utvecklingsarbete inom förskola, förskoleklass, fritids och skolan tillsammans med Skolverket och Uppsala universitet. Det är ett mångårigt arbete som ska leda till förbättringar av våra elevers skolresultat.

Thommy Ukkonen (S) barn- och utbildningsutskottets ordförande, påtalar att vi fortfarande har utmaningar med att öka andelen elever som kommer in på gymnasiet men vi ser på Lärarförbundets ranking att vi är på väg åt rätt håll.