Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

En välmående Norbergså!

Norbergsån kommer att sänkas den 16/11 klockan 07.30. Skinnarängs kvarn ”Kvarndammen” kommer vara nästan stängd och dammen vid Malmbron samt Bryggeridammen vid Davidsbo kommer att öppnas helt. Sänkningen kommer göras stegvis inför mätningarna, innan det kommer att bli ett lägsta flöde på måndag.

En välmående Norbergså!

Norbergsån kommer att sänkas den 16/11 klockan 07.30. Skinnarängs kvarn ”Kvarndammen” kommer vara nästan stängd och dammen vid Malmbron samt Bryggeridammen vid Davidsbo kommer att öppnas helt. Sänkningen kommer göras stegvis inför mätningarna, innan det kommer att bli ett lägsta flöde på måndag.

Detta görs eftersom vi ska göra en förundersökning som innebär en okulär besiktning av dammarna med inmätningar inför kommande vattenvårdsprojekt. En del fiskar kan komma att hamna på grund, men vi har Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd som hjälper oss att flytta fiskarna till djuphålor där de kan gömma sig tills vattnet kommer tillbaka. Vi har målet att ingen fisk ska fara illa, men ibland är det oundvikligt. Men om projektet fortgår så kommer ån bli klimatanpassad och miljön bli väldigt mycket bättre för fisk.

Arbetet görs i samarbete med Mälarens Vattenvårdsförbund, Norbergs kommun, Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

Om ni har frågor, kontakta Viktor Kärvinge på Mälarens vattenvårdsförbund på 072-5456017, eller kom ner till ån och leta upp oss på måndag.