Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Tillgänglighetsredogörelse

Norbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att norberg.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via norberg.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi bygger just nu om norberg.se för att kunna möta dessa krav
  • I dagsläget textar och syntolkar vi inte våra webbsändningar som sänds direkt och sedan ligger kvar på webbplatsen. Direktsändningar av tidsberoende medier undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen säger att webbsändningar får ligga kvar otextade och icke syntolkade i 14 dagar. Då vi anser att det är värdefullt att webbsändningarna ligger kvar en längre tid åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gällande textning och syntolkning av webbsändningarna.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Välj typ av ärende * (obligatorisk)
Välj typ av ärende
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men webbplatsen byggs just nu om och vi hävdar därför oskäligt betungade som skäl för de de delar som inte är tillgängliga idag. Den nya webbplatsen ska lanseras i november - december 2020.

Otillgängliga delar:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via norberg.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.
  • I dagsläget textar och syntolkar vi inte våra webbsändningar som sänds direkt och sedan ligger kvar på webbplatsen. Direktsändningar av tidsberoende medier undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen säger att webbsändningar får ligga kvar otextade och icke syntolkade i 14 dagar. Då vi anser att det är värdefullt att webbsändningarna ligger kvar en längre tid åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gällande textning och syntolkning av webbsändningarna.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-30.