Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Barn & utbildning

I vacker bergslagsbygd med spännande historia erbjuder vi förskolor och skolor med den lilla kommunens alla fördelar. Våra barn och elever ges under trygga former möjlighet till en god kunskapsgrund för att kunna möta framtidens samhälle, oberoende av om det är på den egna hemorten eller om man vill söka sig ut i världen.

Norbergs förskolor och skolor har antagit en vision:

Det hänger på mig och jag kan göra något åt det.
Jag, vi, tillsammans i det livslånga lärandet
.

Med den visionen vill vi påtala allas ansvar, förskolans och skolans samt barnets och elevens, helst även vårdnadshavarens ansvar. Vi har alla ett ansvar att göra vårt bästa. Men samtidigt står vi tillsammans i det livslånga lärandet. Vi lämnar inget barn eller elev utan det stöd och hjälp han/hon behöver.

I våra förskolor och skolor är helheten en självklarhet där en näringsriktig och god mat, såväl som en bra miljö och engagerad personal ingår. Det ger förutsättningar för kunskapsinhämtande i både förskola och skola.

Att våra barn och elever tror på sig själv, känner tillförsikt och nyfikenhet ger goda möjligheter att i samverkan med andra människor skapa sin egen framtid.

Du hittar mer information kring förskolorna under rubriken Förskolor och kring skolorna under rubriken Grundskolor i menyn till vänster.

Har du ytterligare frågor eller funderingar, kontakta varje förskola/skola direkt.