Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Från den 1 januari 2017 är Protector försäkringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommunens försäkringsgivare av kollektiv olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn.

Skadeanmälan skall göras skriftligt, även om några kostnader inte uppstått.

För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.

Relaterad information