Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Jouröppen verksamhet

Exempel

Under personalens kompetens- och kvalitetsutvecklingsdagar, 4-6 dagar per år, har förskola och fritidshem jouröppen verksamhet. Dessa dagar anordnas gemensam jouröppen verksamhet på någon av kommunens förskolor eller fritidshem för de barn där omsorgsbehovet inte går att lösa på annat vis. Vikarier arbetar i barngruppen. Öppettider utgår från barnens inrapporterade vistelsetider.
De barn som har allmän förskola har ej rätt till jouröppen verksamhet. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har vistelsetid klockan 8.30–11.30.
Reducering av avgift sker ej.
Sommartid är ordinarie verksamhet stängd fyra veckor, v. 28-31. Även under jul och nyår är ordinarie verksamhet stängd, v. 52 -v. 1.
Jouröppen verksamhet erbjuds om omsorgsbehov ej kan lösas på annat sätt.
Under dessa perioder sker inga nya placeringar av barn.

Kommande jouröppet:
7 december 2020
7 januari 2021