Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem."

Lpfö 98 (reviderad 2010)