Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Fritidshem

Fritidsflickor

 Fritidshemsverksamhet finns för barn från förskoleklass till årskurs 6 under den tid av dagen som de inte går i förskoleklass eller skola. Verksamheten erbjuds till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar samt till barn som har ett eget behov av verksamheten.

Fritidshemmen är integrerade med skolan vad gäller personal, lokaler och verksamhet.

På Källskolan finns fyra avdelningar, Källan, Källgården, Regnbågen och Bryggan.
Vi har öppet mellan klockan 06.00-18.00.
Under stängningsveckorna på sommaren och vid jullov är all fritidsverksamhet sammanslagen.

Vi arbetar på följande sätt för att främja elevernas utveckling till självständiga och demokratiska individer:

 • Genom att personalen är lyhörd och har en öppen kommunikation med alla barn och föräldrar bemöter vi dem på ett positivt sätt och tar vara på deras idéer.
 • Vi ger leken stort utrymme och uppmuntrar eleverna att prova nya saker. Vi avsätter tid till fri- och organiserad lek. Vi erbjuder olika material till eget skapande.
 • Vi skapar möjligheter för eleverna att vistas i olika miljöer bl.a. genom utflykter till skogen och närliggande besöksmål. Vi arbetar med temaarbeten och temadagar. I juni gör vi varje år en fritidsresa med elever från år 2.
 • Genom att personalen är goda förebilder och genom aktivt arbete mot alla former av kränkande beteende i ord och handling tränas eleverna i att utveckla förmåga att ta ansvar och att visa respekt för sig själva och andra.

Fritidshemmet Källan
Vi som arbetar på fritidshemmet Källan är:

 • Birgitta Larsson
 • Anette Lindberg
 • Isabelle Renfors
 • Ann-Sofie Wåhlander

Fritidshemmet Regnbågen
Vi som arbetar på fritidshemmet Regnbågen är:

 • Ann Murray
 • Sandra Johansson
 • Sandra Hermansson
 • Jawad Hosaini

Fritidshemmet Bryggan
Vi som arbetar på fritidshemmet Önskebrunnen är:

 • Henrik Westerlund
 • Sara Amnå
 • IdaMaria Åkerlund

Fritidshemmet Källgården
Vi som arbeter på fritidshemmet Källgården är:

 • Liselotte Lassila
 • Petra Valtersson
 • Sandra Bergman