Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Omsorg på kvällstid

Kommunen har omsorg på kvällstid vardagar kl 18.00-23.00 för barn placerade på förskola och fritidshem.
Förskole- och fritidsbarnen är tillsammans på Blåsippans förskola.

Har ni behov av omsorg på kvällstid kontaktar ni Jeanette Hansson telefon 0223-291 75
e-post jeanette.hansson@edu.norberg.se

Plats ordnas senast två dagar i förväg.

Förskolebarn som har behov av omsorg kvällstid och som i dag har placering på annan förskola får om så önskas, anmäla överflytt till Blåsippan. Plats på Blåsippan erbjuds allteftersom möjlighet ges. När barnet har förskoleplats på annan förskola ordnar vårdnadshavare transport till Blåsippan. Barnet hämtas på sin förskola och lämnas på Blåsippan kl 18.00.

Fritidshemsbarn promenerar tillsammans med fritidspersonal från Källskolan till Blåsippan.